REKRUTACJA ZSK DŁUGOSZ

 

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. księdza Jana Długosza we Włocławku informuje, że  rekrutacja do klasy  pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się  dnia 17 maja i potrwa do 31 maja 2021 r. Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym. 

  • W tym roku szkolnym, oprócz klas o profilach: politechnicznym, humanistyczno-lingwistycznym i przyrodniczym, otwarta zostanie klasa o profilu sportowym;  

  • "Długosz" z tytułem "Srebrnej Szkoły 2021", druga szkoła we Włocławku, a trzynasta w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Perspektyw, oferuje swoim uczniom dodatkowe lekcje języka łacińskiego i lekcje tańca towarzyskiego; 

  • Liczne zajęcia pozalekcyjne umożliwiają uczniom rozwijanie talentów i pasji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach. 

  • Tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie idzie w parze z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. 

  1. Integralną częścią Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza jest internat, do którego zapisy trwają od 15 czerwca do  10 lipca 2021 r.  

  • 2,3,4 - osobowe pokoje z łazienkami,  

  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej,  

  • możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni, 

  • nauka, odpoczynek, rekreacja i bezpieczeństwo. 

Wnioski do pobrania oraz więcej szczegółów na internetowej stronie szkoły www.zskdlugosz.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022 

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa zachęcamy do przesłania kompletu dokumentów listownie na adres Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X