IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu 

22 marca 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEDZIELA 

 

730 

 

+ Mieczysława i Helenę Gatyńskich 

 

 

 

 

 

900 

 

+  Damiana Zienkiewicza /p9/, Jana Dziurlikowskiego, Irenę Żochowską,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Teresę Sikorską (p18), Bogumiłę Jaskulską (p8), Czesława i Zofię Olszewskich, Andrzeja Kwiatkowskiego, Jana Gajek, Zygmunta Polakowskiego, Józefę i Henryka Kaczorowskich, Józefa Szulca, Andrzeja Żakiewicza. 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

700 

 

+ Stanisława Tarkowskiego (od brata Krzysztofa z żoną p1) 

 

WTOREK 

 

700 

 

+ Mirosława Adamowicza (chrześniak Marcin p6) 

 

ŚRODA 

 

1600 

 

+ Reginę Politowską I Ernesta (od siostrzenic: Alicji, Bożeny i Małgorzaty z rodz. p5) 

 

CZWARTEK 

 

700 

 

+ Stefana Toczyskiego (od córki Karoliny z rodz. p4) 

 

PIĄTEK 

 

1600 

 

+ Bogumiłę Jaskulską (od dzieci z rodzinami p1) 

 

SOBOTA 

 

1600 

 

+ Kazimierza, Józefa, Henrykę, Irenę, Jana i Eugeniusza Arent, Jadwigę, Mieczysława i Marlenę Kurek, Pelagię i Stanisława Arent, Anielę Gorzelińską 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

730 

 

Podziękowanie NMP za otrzymane łaski z prośba o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 

 

 

900 

 

+  Damiana Zienkiewicza /p10/, Jana Dziurlikowskiego, Irenę Żochowską,  Barbarę i Jana Wejerowskich,  Bogumiłę Jaskulską (p9), Zygmunta Polakowskiego, 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       22 marca 2020 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dzisiejsza - już czwarta niedziela Wielkiego Postu - różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. 

 

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego. 

 

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1600 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 1100 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.  

 

4. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków ? bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady. 

 

5. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca.  

 

6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowani w mogą zabrać specjalnie przygotowaną ulotkę, zawierającą potrzebne informacje i teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji.  

 

7. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej. 

 

8. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć.  

 

9.  W przyszłą niedzielę taca na budowę kościołów. 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X