Zaznacz stronę

NIEDZIELA XXVII — 2 Października

NIEDZIELA XXVII — 2 Października   NIEDZIELA     730   W inten­cji piel­grzy­mów do Skępego       900   +  Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Józe­fa Wiśniew­skie­go, Józe­fa, Józe­fę...

NIEDZIELA XXVI — 25 Września

NIEDZIELA XXVI — 24 Września 25 wrze­śnia NIEDZIELA     730   + Sta­ni­sła­wa Jasiń­skie­go r. śm.       900   + Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go,...

Niedziela XXV — 18 Września

Niedziela XXV — 18 Września NIEDZIELA XXV 18 września NIEDZIELA     730   + X Jan Fornalczyk       900   + Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Hen­ry­ka, Hele­nę, Jana, Sta­ni­sła­wę i Józe­fa Kowal­skich, Ire­ne­usza...