Zaznacz stronę

IV NIEDZIELA-29 stycznia 2023

IV NIEDZIELA-29 stycznia 2023   NIEDZIELA     730   + Wal­de­ma­ra Kwiat­kow­skie­go (brat Sła­wo­mir z rodz. p2)       900   + Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW5), Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p4), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke,...

III NIEDZIELA-22 stycznia 2023

III NIEDZIELA-22 stycznia 2023   NIEDZIELA     730   + Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go (od Bień­kow­skich p2)       900   + Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW4), Han­nę Jagiel­ską, Sabi­nę, Jolan­tę, Annę, Micha­ła i Roma­na...

II NIEDZIELA-15 stycznia 2023

II NIEDZIELA-15 stycznia 2023   NIEDZIELA     730   + Jerze­go Kwiat­kow­skie­go r. śm.       900   + Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW3), Alek­san­dra Wysoc­kie­go (p30). Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p2),Adolfa i Jani­nę...

Stanowisko wobec działań Jana Pawła II

Stanowisko wobec działań Jana Pawła II STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH   W prze­strze­ni publicz­nej coraz czę­ściej sły­szy­my pyta­nia...

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH KARNKOWO 2022

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH KARNKOWO 2022 Nie­dzie­la, 27 listo­pa­da roku 730 Msza świę­ta z nauką – rozpoczęcie 900 Msza świę­ta z nauką dla dzieci 1130 Msza świę­ta z nauką Ponie­dzia­łek, 28 listopada 900 Msza świę­ta z nauką 1130 Msza...