Zaznacz stronę

NIEDZIELA ZWYKŁA 09 czerwca 2024

NIEDZIELA ZWYKŁA 09 czerwca 2024       NIEDZIELA     730   + Zofię Żuraw­ską (brat Tade­usz z żoną)      900     + Zeno­na Lendeckiego(p21), Jana Gajek, rodzi­ców i rodzeń­stwo, Janu­sza...

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 02 czerwca 2024

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 02 czerwca 2024       NIEDZIELA     730   + Zofię Żuraw­ską (brat Tade­usz z żoną)     900     + Zeno­na Lendeckiego(p21), Jana Gajek, rodzi­ców i rodzeń­stwo, Janu­sza...

Zapytanie ofertowe Karnkowo

Zapytanie ofertowe Karnkowo Zapy­ta­nie ofer­to­we RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW  — Karn­ko­wo, dnia 22.05.2024  r.     Postę­po­wa­nie zaku­po­we Nr 1/2024   w spra­wie zamó­wie­nia na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich...