NIEDZIELA XIV

NIEDZIELA XIV 

05 lipca  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEDZIELA 

 

730 

 

+ Teresę Piątkiewicz (od syna Janusza z rodz. p1) 

 

 

 

 

900 

 

+ Romana i Natalię Chylińskich,   Damiana Zientkiewicza*,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Kazimierza Rozena, Janinę Bogacka (p10), Grzegorza Janowicza(p6), Ernesta i Reginę Politowskich, Wiktora, Władysławę i Stanisława Kacprowiczów, Mieczysława i Helenę Gatyńskich, Stanisławę i Stefana Kępińskich, Klemensa i Ireneusza Lendeckich, Andrzeja Kuberskiego, Władysława i Janinę Warczachowskich, Józefa Szymczaka, Władysława i Helenę Komorowskich, Halinę Jasińską (p13) 

 

 

1100 

 

Za parafian I Komunia 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

700 

+ Karola Kretkowskiego (Zakład ?Boniecki? p7) 

1700 

+ Elżbietę Tulimowską (córka Monika z Filipem p5) 

 

WTOREK 

700 

+ Zdzisława Sztemperskiego (OSP Karnkowo p3) 

1700 

+ Zofię Celmer (od sąsiadów Michalskich p3) 

 

ŚRODA 

700 

+ Stanisławę Kwiatkowską (syn Krzysztof z rodz. p2) 

1700 

+ Teresę Piątkiewicz (od sąsiadów) 

 

CZWARTEK 

700 

+ Andrzeja Chojnackiego (od sąsiadów) 

1700 

+ Andrzeja Żakiewicza (córka Agnieszka z rodz. p2) 

 

PIĄTEK 

700 

+ Kazimierę i Stanisława Kuligowskich, zm. z c.r. Kuligowskich 

1700 

+  Damiana Zientkiewicza (ciocia Anna, Dorota i Andrzej p2) 

 

SOBOTA 

 

1700 

 

ślubna Łukasz i Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

730 

 

+ X Henryk Posłuszny 

 

 

 

 

 

900 

 

 

+ Damiana Zienkiewicza /p21/,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Kazimierza Rozena, Grzegorza Janowicza(p7), Barbarę, Tadeusza i Tomasza Kalowskich, Henrykę i Kazimierza Buczkowskich,  Halinę Jasińską (p14)Zofię Borkowską, Kazimierza Stanczewskiego, zm. z c.r. Stanczewskich i Kretkowskich, zm. z c.r. Lendeckich i Gruszczyńskich, Jana i Danutę Kosobudzkich, Edmunda i Blandynę Filarskich, Teresę Wojciechowską, Romana Jeziórskiego, Barbarę i Ryszarda Markowskich, 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

 

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lipca 2020 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.  

 

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej. 

 

3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora - Módl się i pracuj! ? to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (?997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.  

 

4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać. 

 

5. Podziękowanie za pamięć o mnie w modlitwach, a także za ofiarę pewnej rodziny ? śliczna alba. Podziękowanie za przygotowanie bierzmowania i I komunii. Codziennie "Biały tydzień" do piątku. Ofiary na remont ołtarza 62 wpłaty.  

 

 

 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X