NIEDZIELA XXXIII

NIEDZIELA XXXIII

17 listopada 2019

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

730

 

+ Irenę Szczepańską (syn Tadeusz z rodz. p4)

 

 

 

 

900

 

+ Barbarę i Jana Wejerowskich, Stanisławę Kwiatkowską (p12) Romana Jeziórskiego, Stanisława Kostrzewskiego, zm. z c.r. Kostrzewskich i Kosińskich, Eugeniusza Fydryszewskiego, Balbinę, Celinę, Stanisława i Władysława Wesołkowskich, Andrzeja Kwiatkowskiego,

 

 

1130

 

Za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Jadwigę Bagińską (pracownicy Marketu 3 p14)

 

WTOREK

 

700

 

+ Irenę Szczepańską (syn Kazimierz z rodz. p5)

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Jadwigę Żółtowską, Janinę, Kazimierza i Henryka Wąsewicz

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Łucję Pipczyńską (syn Tomasz z rodz. p2)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Jerzego Dąbrowskiego (ciocia Helena z rodz. p2)

 

SOBOTA

 

1600

 

+ Mieczysława Smolińskiego 1. r. śm.

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Antoniego Grządzielewskiego/-/

 

 

 

900

 

+ Barbarę i Jana Wejerowskich, Mariana Lendeckiego, Stanisławę Kwiatkowską (p13), Janusza Grzywaczewskiego, Marię i Ireneusza Grzywaczewskich, Antoniego i Wacławę Rozen, Barbarę i Włodzimierza Bogdańskich. Józefa Dziurlikowskiego, Zygmunta Polakowskiego, Witolda Jaroszewskiego (p1),

 

 

1130

 

Za parafian

 

 

 

 

 

 

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

 

2. W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej.

 

3. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

 

4. Świece "Caritas" po 5 i po 15 zł.

 

5. Katechezy

 

6. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu darów uproszonych za przyczyną świętych patronów.

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X