NIEDZIELA XXIV

NIEDZIELA XXIV

15 września  2019

 

 

 

 

 

 

 

 NIEDZIELA

 

730

 

+ Jadwigę Bagińską (od Zenona z rodz. p5)

 

 

 

 

 

900

 

+ Henryka, Jana , Stanisława i Helenę Kowalskich, Ireneusza Grzywaczewskiego, Barbarę i Jana Wejerowskich, Zofię, Stanisława, Romana, Jana, Rafała i Małgorzatę Lewandowskich, Jerzego Bieńkowskiego, Stanisława i Apolonię Bieńkowskich, Stanisława i Przemysława Bieńkowskich, Stanisława Głowackiego, Edwarda Micała, Wojciecha Cymermana, rodziców i braci oraz Barbarę Alaszkiewicz, rodziców i braci oraz Henrykę Buczkowskich,

 

 

1130

 

Za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Stanisławę Mielnicka (od Mielnickich z Unisławia i Torunia p8)

 

WTOREK

 

700

 

+ Marcina Torbickiego (siostra Aneta z rodz. p5)

 

ŚRODA

 

1700

 

+ Sławomira Rudnickiego 2 r. śm. (od żony z dziećmi)

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Jadwigę Bagińska (od Rybaczewskich z Wielgiego p6)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Genowefę Szaciłło ? Kosowską (od siostry Haliny p3)

 

SOBOTA

 

1700

 

+ Macieja Hass (od Krystyny Hass)

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Elżbietę Tulimowską (od córki Karoliny z mężem p1)

 

 

 

 

900

 

+ Barbarę i Jana Wejerowskich, Jarosława Nowakowskiego, Reginę, Jerzego, Ewę i Sławomira Jagielskich, Irenę, Janinę i Wincentego Nowakowskich, Różę Wiśniewską, Leszka Detmerowskiego, Helenę i Mariana Kowalskich, Lucynę, Stanisława i Jerzego Kaczorowskich, Michała, Sabinę i Romana Kowalskich. Andrzeja, Natalię i Antoniego Kwiatkowskich, Bolesława Kwiatkowskiego, Elżbietę Tulimowską (p12)

 

 

1130

 

Za parafian

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

 

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

 

3. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. W przyszłą niedziele po Mszy. Św. o 900  I rok przygotowujący się do bierzmowania (kl. VI i nie zapisani), po sumie rok II rok (kl. VII)

 

4. Ostatnie części ołtarza do warsztatu. Ofiary słabo spływają.

 

5.  Kalendarze: ścienne po 6 zł.  Ekonomiczne po 4 zł. Rolników  26 zł.

 

 

 

 

 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X