VI Niedziela w ciągu roku

VI Niedziela w ciągu roku 

16 lutego 2020 

 

 

 

 

 

 

 NIEDZIELA 

 

730 

 

+ Edwarda Kwiatkowskiego z racji imienin (od żony z dziećmi)/-/ 

 

 

 

 

 

900 

 

+ Witolda Jaroszewskiego (p13), Andrzeja Żakiewicza (p20), Damiana Zienkiewicza /p5/, Jana i Klementynę Łukaszewskich, Edwarda i Stanisławę Mazurkiewicz,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Stanisława Wiśniewskiego, Barbarę Stępka(p12), Kazimierę i Józefa Zielińskich, Janusza Szczepańskiego, Mariannę i Stefana Okońskich, Helenę i Henryka Słupeckich, Grzegorza Skrzyńskiego, Danutę i Jana Kosobudzkich, Mariannę i Andrzeja Patan, Stanisławę i Stanisława Kwiatkowskich, 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

700 

 

+ Mieczysława Smolińskiego (od Wierzchowskich i Krakowskich p14) 

 

WTOREK 

 

1600 

 

+ Wincentego Wyczałkowskiego (od Mariusza Kowalskiego)  

 

ŚRODA 

 

1600 

 

+ Eugeniusza Wasielewskiego (córka Agnieszka z mężem p1) 

 

CZWARTEK 

 

700 

 

+ Bogdana Wyborskiego (od Zofii i Marka Wyborskich  p11) 

 

PIĄTEK 

 

700 

 

+ Krystynę Kazimirską (od Jaroszewskich. p6) 

 

SOBOTA 

 

1600 

 

+ Franciszka Zalewskiego r. śm. /-/ 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

730 

 

+ Łukasza Podlasa 5 r. śm. 

 

 

 

 

900 

 

+ Witolda Jaroszewskiego (p14), Andrzeja Żakiewicza (p21), Damiana Zienkiewicza /p6/,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Teresę Sikorską (p14), Piotra i Eugeniusza  Zglińskich, Genowefę i Czesława Tryniszewskich, Mirosława, Franciszka, Zbigniewa i Jana Jaroszewskich, Teresę i Wacława Alaszkiewicz 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU16 lutego 2020 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem. 

 

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.  

 

3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.  

 

4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego - ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny. 

  

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X