WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

24 maja 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEDZIELA 

 

730 

 

+ Mirosława Adamowicza (od sąsiadów Paśniewskich p16) 

 

 

 

 

 

900 

 

+  Damiana Zienkiewicza /p16/,  Barbarę i Jana Wejerowskich, Reginę, Jerzego, Ewę i Sławomira Jagielskich, Jarosława Nowakowskiego, Różę Wiśniewską, Irenę, Janinę i Wincentego Nowakowskich, Leszka Detmerowskiego, Lucynę, Stanisława i Jerzego Kaczorowskich, Helenę i Mariana Kowalskich, Stanisławę i Antoniego Sutowicza, Sabinę, Romana, Michała i Jolę Kowalskich, Mariannę i Józefa Nowakowskich,  Józefa Szymczaka(p6), Kazimierza Rozena, Annę Kaczkowską (p8), Andrzeja Kuberskiego, Janinę i Władysława Warczachowskich, Jadwigę Siemiątkowską, 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

1700 

 

+ Janinę Warczachowską z okazji Dnia Matki(od córki) 

 

WTOREK 

 

1700 

 

+ Daniele Torbicką, Mariannę Wyborską z okazji Dnia Matki 

 

ŚRODA 

 

1700 

 

+ Mirosława Adamowicza (od szwagra Mariana z rodz. p15) 

 

CZWARTEK 

 

1700 

 

+ Reginę Politowską (siostra Krystyna z rodz. p11) 

 

PIĄTEK 

 

1700 

 

+ Gertrudę Gan (od Jadzi z rodz. p7) 

 

SOBOTA 

 

1700 

 

+ Barbarę Wiśniewską (od córki Małgorzaty z rodz. p6) 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

730 

 

+ Gertrudę Gan (zakład "Boniecki" p8) 

 

 

 

900 

 

 

+  Damiana Zienkiewicza /p17/,  Barbarę i Jana Wejerowskich,  Józefa Szymczaka(p7), Teresę i Jana Wiśniewskich, Stanisławę i Kazimierza Kretkowskich, 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.  

 

2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.  

 

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W?2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. 

 

4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o?naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 1700, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu. 

 

5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację. 

 

6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. 

 

7. Przypominam o egzaminach dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Czas do końca maja dla II i III roku.   

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X