Apel o modlitwę

L.dz. 1073/2020 

 

Apel o modlitwę  

o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesław Meringa 

 

 

Bracia Kapłani! 

Czcigodne Siostry Zakonne! 

Drodzy Diecezjanie! 

 

Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o?powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia. 

 

Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił. 

Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o?modlitewnej pamięci o diecezji. Zachęca jednocześnie do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych. 

 

 

 

+Stanisław Gębicki 

    Biskup Senior 

 Wikariusz Generalny 

 

__________ 

Apel należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 25 października 2020 r. 

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X