Zaznacz stronę

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE   12 maja 2024

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE   12 maja 2024    NIEDZIELA     730   + Kazi­mie­rza Komo­row­skie­go (cór­ka Ania z rodz. p3)      900     + Hen­ry­kę i Kazi­mie­rza Bucz­kow­skich,  Sta­ni­sła­wa...

VI WIELKANOCY 05 maja 2024

VI WIELKANOCY 05 maja 2024         NIEDZIELA     730   + Zeno­na Len­dec­kie­go (od żony p1)     900     + Damia­na Zient­kie­wi­cza, Zeno­na Lendeckiego(p16), Bog­da­na Wiśniewski(p27), Zbi­gnie­wa...